gru 072012
 

W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie, Gostynińskim Centrum Edukacyjnym oraz Zakładzie Doskonalenia Zawodowego od miesiąca września do miesiąca grudnia odbywały się kursy zawodowe. Realizowane były one w trybie sobotnio-niedzielnym. Również od września do końca trwania projektu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego.Kursy obejmowały tematykę:

  • zawodu barman-sommelier,
  • zawodu barman-kelner,
  • diagnostyki komputerowej pojazdów,
  • kosztorysowania komputerowego,
  • projektowania/programowania stron www,
  • księgowości,
  • zawodu animatora czasu wolnego + wychowawca kolonijny.

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

 Zamieszczone przez o 11:27