cze 022013
 

31 maja uczniowie z kierunku technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa zakończyli praktykę. Do szkoły powrócą, jak sami twierdzą z większym doświadczeniem i wiedzą nabytą przez 4-tygodniową praktykę. Uczniowie z kierunku technik pojazdów samochodowych wzorowo odbyli praktykę zawodową w firmach: Michalski Motors, Zep-Mot, Auto-Serwis Pasikowski, Anwi-Car SERWIS, Autogaleria. Opiekunowie zgodnie stwierdzili, że uczniowie są bardzo dobrze przygotowani do pracy w zawodzie. Praktyka zawodowa umożliwiła  uczniom usprawnianie umiejętności praktycznych, nabycie sprawności w organizacji własnego czasu pracy oraz nawiązania nowych relacji i kontaktów, które będą owocowały na przyszłość. Uczniowie tego kierunku zostali wyróżnieni przez Opiekunów za wkład i zaangażowanie w praktykę zawodową.

Hotel Herman, Willa Adriana, Hotel 1, Hotel Czardasz, Hotel Tim, Zajazd pod Szczęśliwą Gwiazdą, Hotel Starzyński, Hotel Tumski w tym roku nawiązały współpracę z IGRP dla realizacji praktyki zawodowej kierunku technik hotelarstwa. Opiekunowie rzetelnie przeprowadzili uczniów przez wybrane działy: recepcyjny i administracyjno-gospodarczy, uzupełniając wiedzę teoretyczną uczniów.

Technicy żywienia i gospodarstwa domowego praktykę odbyli w: Hotelu Czardasz, Hotelu Herman, Restauracji ,,Oberża pod Strzechą”, Restauracji Estera, Samuraj, Hotelu TiM, ,,Zajazd pod Szczęśliwą Gwiazdą”. Okres majowy, choć ciężki dla uczniów był dobrą okazją do nabycia umiejętności praktycznych. Wydarzenia miesiąca powodujące wielkie zapotrzebowanie na usługi gastronomiczne znacznie wzbogaciły uczniów w nowe doświadczenia, umiejętność organizacji miejsca i czasu pracy, pokonywania wszelkich trudności i sytuacji stresowych. Praktyki współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zamieszczone przez o 16:22