Przedsiębiorczy uczeń

 Uncategorized  Komentowanie nie jest możliwe
cze 212012
 

„Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, w ramach konkursu nr 1/POKL/9.2/2011

Liderem i Beneficjentem Projektu jest stwo Powiat Gostyniński. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku oraz Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego.

Działania skierowane jest do 140 uczniów z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego i Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie. Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dwóch szkół powiatu gostynińskiego.Projekt, który realizowany jest od 01.04.2012 do 31.10.2013r. służyć będzie podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W ramach projektu uczestnicy objęci są bezpłatnym wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego co przyczyni się do przełamania barier związanych z wejściem na rynek pracy.
Projekt zakłada podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów poprzez zapewnienie bezpłatnego wsparcia dodatkowego w zakresie kursów zawodowych takich jak:

Barman – sommelier, uczniowie poznają zasady przygotowywania potraw i napojów celem jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy w restauracji oraz polskiego rynku gastronomicznego.
Barman-kelner, celem jest nabycie wiedzy i umiejętności przygotowywania sal konsumenckich, technologii sporządzania potraw, obsługi przyjęć, podawania potraw i napojów.
Diagnostyka komputerowa, celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod diagnostyki instalacji pojazdów samochodowych, układów elektronicznych w pojazdach, obsługi systemów diagnostycznych.
Kosztorysowanie, celem jest nabycie wiedzy i umiejętności kosztorysowania, wiedzy w zakresie procesu inwestycyjnego, zasad przedmiarowania i obmiarowania .
Księgowość, program Rewizor,Płatnik, Symfonia- nabycie umiejętności z zakresu obsługi programów księgowych, ewidencjonowania, systemu podatkowego.
Animator czasu wolnego + wychowawca kolonijny , celem kursu jest nabycie umiejętności organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji zajęć w placówce wypoczynku, planowanie pracy wychowawczo- opiekuńczej.
Programowanie/projektowanie stron www, nauka narzędzi do tworzenia witryn internetowych, podstawy formatowania witryn animowanych, programowania w języku HTML

Uczestnicy kursów otrzymają odpowiednie zaświadczenia/certyfikaty ukończenia kursu

Projekt zakłada również Praktyki zawodowe dostosowane do kierunków kształcenia
tj.:
• technik pojazdów samochodowych
• technik budownictwa
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik hotelarstwa
• technik ekonomista
• technik elektronik
• technik obsługi turystycznej

 

 Zamieszczone przez o 12:24